ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 45 ตำแหน่งงาน
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางกอกน้อย
  • วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
  • โบนัส,ค่าทันตกรรม,ค่าเดินทาง,ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  ELCA (Thailand) Ltd.'s banner
  ELCA (Thailand) Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ในการขายและบริการในสินค้าผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
  • ประสบการณ์บริหารจัดการร้าน ทีมงาน และ ยอดขาย
  • สิ่ื่อสารได้ดี พูดภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนได้
  Digital Focus Co., Ltd.'s banner
  Digital Focus Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • เงินเดือน 40,000-80,000 บาท
  • บริหารจัดการสินค้า/ดูแล กลุ่มสินค้า
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองธุรกิจ
  INTEQC GROUP ( INTEQC FEED CO., LTD.)'s banner
  INTEQC GROUP ( INTEQC FEED CO., LTD.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Pet Foods Research and Development
  • วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้้ยง
  • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์เลี้ยง
  IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd.'s banner
  IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • Very attractive package, welfare and benefit
  • To work in the bright future industry
  • Medical Product knowledge
  ถัด ไป