ผู้จัดการธนาคาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 43 ตำแหน่งงาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Fraud Investigation Officer

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • เชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความ
  • สืบ สอบสวน ตรวจสอบกรณีทุจริตด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  • นําเสนอข้อเท็จจริงและจัดทำรายงาน
  Asia Metal Public Company Limited's banner
  Asia Metal Public Company Limited's logo
  บางพลี
  • Minimum 8 years experience in Finance
  • Active and good analytical skills
  • Stable company with great benefits
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • วางแผนกลยุทธ์
  • ถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
  • ความคิดเชิงวิเคราะห์
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • financial analysis 4-10 years
  • TOEIC Score 700
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • M&A Funding, Financial Due Diligence,Capital fund
  • project finance, corporate finance,Loan Management
  • TOEIC Score 700
  GIZTIX CO.,LTD's banner
  GIZTIX CO.,LTD's logo
  บางนาTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • Fast Growing Company
  • Teamwork oriented working environment
  • Start Up Company with Series B Investment
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์
  • ติดตามการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ IT
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลทั้งภายในภายนอก
  Natural & Premium Food Co., Ltd.'s banner
  Natural & Premium Food Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • ประสบการณ์ การเงินและบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
  Merchant Partners Asset Management Limited's banner
  Merchant Partners Asset Management Limited's logo
  บางรัก
  • ฝ่ายปฏิบัติการ
  • กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • เงินเดือน
  • ค่าคอม
  • โบนัส
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Treasury Management, foreign exchange market
  • F/X Management, F/X Management, F/X Derivative
  • ERP Treasury Management Module (is advantage)
  ถัด ไป