ผู้จัดการทั่วไป
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 53 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 3 ปี อาหารเสริมสุขภาพ หรืออุปโภคบริโภค
  • วิเคราะห์งบการเงินได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CISA
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  R M L (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  R M L (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองสานTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • Oversee the overall supervision of the company
  • Good multitasking skills, Good command in English
  • 10% interest on saving, Free lunch
  คลองเตยTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • Experience
  • Learn something new and solve problems
  • Want develop yourself
  Natural & Premium Food Co., Ltd.'s banner
  Natural & Premium Food Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • 5-7 years of working experience as General Manager
  • Excellent organizational and leadership skills
  • Proficiency in both English and Thai
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน
  • ปิดงบการเงินรวม
  • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • Data Support & Research (Commercial), Big Data
  • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล 5 ปีขึ้นไป
  • ภาษาอังกฤษดี, มีทักษะด้านการทำ Smart Report (BI)
  Breathe Pilates's banner
  Breathe Pilates's logo
  ปทุมวันมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Able to speak English and Thai fluently
  • 180k - 210k , 5.5 day work week
  • prior experience in lifestyle/fitness industry
  ถัด ไป