ผู้จัดการทั่วไป
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s banner
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์เคยทำงานระดับ Management
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  Khon Kaen
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้