ผู้จัดการทั่วไป
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 52 ตำแหน่งงาน
  Natural & Premium Food Co., Ltd.'s banner
  Natural & Premium Food Co., Ltd.'s logo
  ลาดกระบัง
  • 5-7 years of working experience as General Manager
  • Excellent organizational and leadership skills
  • Proficiency in both English and Thai
  World Flex Public Company Limited's logo
  ระยอง
  • Bachelor's degree in Electrical Engineering.
  • Be able to communicate in English.
  • Plan production of products based on customer
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน
  • ปิดงบการเงินรวม
  • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • Data Support & Research (Commercial), Big Data
  • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล 5 ปีขึ้นไป
  • ภาษาอังกฤษดี, มีทักษะด้านการทำ Smart Report (BI)
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CISA
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 3 ปี อาหารเสริมสุขภาพ หรืออุปโภคบริโภค
  • วิเคราะห์งบการเงินได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
  Breathe Pilates's banner
  Breathe Pilates's logo
  ปทุมวันมากกว่า THB 160K /เดือน
  • Able to speak English and Thai fluently
  • 180k - 210k , 5.5 day work week
  • prior experience in lifestyle/fitness industry
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • สังกัดบริษัทในเครือ Alpine Garden
  • ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้น
  BTS Group Holdings PCL (BTSG)'s logo
  จตุจักร
  • ผู้จัดการตรวจสอบภายใน / Internal Audit Manager
  • ประสบการณ์ตรวจสอบ อสังหาริมทรัพย์ การเงิน และ IT
  • ตรวจสอบและพัฒนา Audit Program ตาม Risk Based Audit
  ถัด ไป