ผู้จัดการตัวแทน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 30 ตำแหน่งงาน
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดในธุรกิจยา 2 ปี
  • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้และเข้าใจ
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยา
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  สระบุรีTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • Salary up to 50K-70K
  • โบนัสรายปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม
  • ทำงาน 5 วัน, เงินเดือนสามารถต่อรองได้
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s banner
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s logo
  วัฒนาTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • เคยผ่านงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการมาก่อน
  • เคยผ่านงานในธุรกิจร้านอาหารมาเท่านั้น
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้านำเสนอและเปลี่ยนแปลง
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • บริหารจัดการกระบวนการเรื่องสินเชื่อ
  • การควบคุมและติดตามลูกหนี้
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อและดูแลลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  QTC Energy Public Company Limited's banner
  QTC Energy Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • -ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s banner
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ได้เรียนรู้ทุกธุรกิจของ CP และการเป็นแบบอย่างผู้นำ
  • สร้างสรรค์และจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่
  • ได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์ความรู้
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • บริหารจัดการทีมขายต่างประเทศ
  • กำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาด
  • บริหารจัดการฐานลูกค้าและเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ
  Samed Villa Resort, Koh Samet, Rayong's banner
  Samed Villa Resort, Koh Samet, Rayong's logo
  ระยองTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์โรงแรม ไม่ตำกว่า 5 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  • สถานที่ทำงานบนเกาะ สิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติมาก
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • บริการลูกค้า Customer Service
  • วางแผนบริหารจัดการด้านการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
  • ผู้แนะนำการลงทุน จัดทำแผนการตลาด วางแผนการลงทุน