ผู้จัดการด้าน social media
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s logo
  HuaykwangTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์คลินิกความงาม พิจารณาพิเศษ
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี
  • Training Manager
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  KlongsanTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • ทักษะสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรที่ดีเยี่ยม
  • ประสบการณ์การบริหารการบริการลูกค้า
  • รายงานประจำเดือนและสรุปแผนประจำปีแก่ผู้บริหาร
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  Saraburi
  • Salary up to 70K
  • โบนัสรายปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม
  • ทำงาน 5 วัน, เงินเดือนสามารถต่อรองได้