ผู้จัดการด้าน social media
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • Strong writing and communication skills
  • Can think strategically and be proactive with idea
  • Good Knowledge about online and off line Marketing
  BangkhenTHB 30K - 55K /month
  • ระบบ Work In Progress Report ตรวจสอบ และรายงานผล
  • ตรวจสอบเอกสาร Payment รายละเอียดเอกสารแนบเพื่อทำส
  • วางแผน และบริหารงานด้านเอกสาร สนับสนุนโครงการ