ผู้จัดการด้านกฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณการประจำปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 7 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี GAPP, TAS, TFRS
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์สายงานกฎหมายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
  • ออฟฟิศ @สามย่านมิตรทาวน์
  Ananda Development Public Company Limited's banner
  Ananda Development Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ที่ปรึกษางานบริหารจัดการทรัพย์สิน
  • บริหารจัดการทรัพย์สิน การหารายได้
  • บริหารงานสื่อสารและความสัมพันธ์กับลูกค้า
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์งานสินเชื่่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และการแก้ไขหนี้
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวันTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า SME
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ควบคุมค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามงบประมาณ
  • มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การวางระบบงาน HR เน้นเรื่องการฝึกอบรม
  Rojukiss International Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี (CPD)
  • มีประสบการณ์ด้านงาน GL
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี