ผู้จัดการกองทุน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 77 ตำแหน่งงาน
  NAO Global Co., Ltd.'s banner
  NAO Global Co., Ltd.'s logo
  พระโขนงTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน และกฏหมายแรงงานต่างด้าว
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ประสบการณ์งานขายในเขตอุตสาหกรรมอาหาร
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศได้
  • มีประสบการณ์การติดต่อและปฏิบัติงานในประเทศเวียตนาม
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s banner
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้พื้นฐานในการประเมินทรัพย์สิน
  • สามารถเข้าใจรายงานงบการเงินได้ในระดับดี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • วางแผนการปฏิบัติงานบริหารทรัพย์สิน
  Sammakorn Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Project Manager,ผู้จัดการโครงการ,PM
  • วางแผนควบคุมงานก่อสร้างบ้าน,อสังหาริมทรัพย์
  • PM รังสิตคลอง7,ปทุมธานี ,ก่อสร้างโครงการคลอง7
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  สระบุรีTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • โบนัสรายปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม
  • ทำงาน 5 วัน หยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  • กองทุนสำรองเลียงชีพ, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ
  Royal Foods Co., Ltd.'s logo
  ต่างประเทศ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม ในอุตสาหกรรมอาหาร 5-10 ปี
  • มีความรู้เรื่่องระบบคุณภาพ GMP&HACCP , ISO 9001
  ถัด ไป