• มีความรู้ด้าน software IOS or Android
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียน Mobile application
 • มีความรู้ด้าน Programmer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • งานเอกสาร, งานคีย์ข้อมูล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • งานเอกสาร, งานคีย์ข้อมูล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารการบัญชีทั่วไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารการบัญชีทั่วไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 • ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บ
 • จดทะเบียนสำคัญของบริษัทฯ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทางการตลาด
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • มีความรู้ด้านงานประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

18-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Direct experience in Business Analyst
 • Background knowledge in Accounting, Lending, Risk

17-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้านสถิติประกันภัย
 • มีทักษะในการเจรจา
 • มีใบนายหน้าประกันวินาศภัย

17-Feb-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้น
 • ต้องมี Single License

17-Feb-18

 

Applied
 • สนับสนุนสาขาในการช่วยนำเสนอกองทุนต่างๆ
 • ช่วยในการจัดกิจกรรม ทางการตลาดออกบูธ รวมกับสาขาธนา
 • จัดทำแผนงานขายรายพื้นที่ที่รับผิดชอบ

16-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

16-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน รักบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

16-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการในเรื่องการจัด Shift
 • มีความรู้การใช้ระบบ Call Center AVAYA
 • Exp 8 ปีขึ้นไป ธนาคาร หรือ Call Center

16-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • At least 5 years experience in banking/financial
 • Evaluate financial statements

15-Feb-18

 

Applied
 • Channel Management
 • ranch & Exchange Booth
 • วางแผนกลยุทธ์

15-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Treasury, FATCA และ Volcker
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีภาวะผู้นำ

15-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business administration
 • 3 years of Banking experience
 • Good in Marketing Channel Management

15-Feb-18

 

Applied
 • payment
 • western union
 • digital payment

15-Feb-18

 

Applied
 • Campaign Analysis
 • At least 3 years experience in MIS
 • Analysis,database architecture and reporting skil

15-Feb-18

 

Applied
 • Master Degree in Business Administration, Finance
 • 10 years work experience with CASA
 • Analytical skills and ability to synthesize

15-Feb-18

 

Applied
 • Card Acquisition
 • Unsecured loan lending
 • Credit card

15-Feb-18

 

Applied
 • Programmer
 • Web application, .net, C# on oracle database
 • Microsoft Studio

15-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any subject
 • 0-3 years in Simultaneous Interpreter
 • Have strong in English and service mind

15-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Exp Relationship Manager 1-2 ปี

14-Feb-18

 

Applied
 • Installment Payment Plan
 • Credit Card Usage
 • Product Development

14-Feb-18

 

Applied
 • Exp 3 in contact center/Project Implementation
 • Knowledge in Contact Center System
 • Project Management Professional (PMP)

14-Feb-18

 

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing/Product
 • Analytical and Reporting Skill
 • Data Sourcing and Analytics

14-Feb-18

 

Applied
 • Customer Analytics
 • Campaign Management
 • SAS

13-Feb-18

 

Applied
 • Channel Management & Partner Relationship
 • Personal loan or Unsecured loan
 • Acquisition

13-Feb-18

 

Applied
 • บัญชี
 • บัญชีด้านจ่าย
 • ติดต่อประสานงาน

12-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล