• degree, Master’s preferred, in economics
 • Experience in economics or related field
 • Good Knowledge in statistics, quantitative

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Campaign Intelligence
 • campaign marketing
 • acquisition

08-Dec-17

 

Applied
 • Acquisition
 • product development
 • acquiring new cards

08-Dec-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน

08-Dec-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความขยันและอดทน

08-Dec-17

 

Applied
 • Housing & Secured Personal Loan
 • Sales and Customer Relationship Management
 • product development

07-Dec-17

 

Applied
 • financial analysis
 • financial model
 • P&L

07-Dec-17

 

Applied
 • ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้า
 • จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า
 • การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิก

07-Dec-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

07-Dec-17

 

Applied
 • Programmer
 • Web application, .net, C# on oracle database
 • Microsoft Studio

07-Dec-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

07-Dec-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Exp Relationship Manager 1-2 ปี

06-Dec-17

 

Applied
 • พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า
 • พิจารณาวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น

06-Dec-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล