• ดูแลบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
 • มีประสบการในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารงานด้านการพยาบาล

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถรับส่งเจ้าหน้าที่
 • รู้จัก,ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกอบอาหารให้กับพนักงาน
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • สามารถประกอบอาหารได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์การต้มยา
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • ภูมิลำเนาอยู่ในโคราช

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานระหว่างผู้บริหาร
 • จัดตารางนัดหมายการประชุม
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจรับ และ เบิกจ่ายยาสมุนไพร
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ทางด้านยาจีน/ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบทางด้านแพทย์แผนจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพดี และ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานกิจการค่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการคำนวณภาษี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp ด้านพิจารณาสินเชื่อ อย่างน้อย 1 ปี
 • Credit Analysis , Financial Analysis
 • Exp Relationship Manager 1-2 ปี

22-Jun-18

 

Applied
 • Campaign Analysis
 • At least 3 years experience in MIS
 • Analysis,database architecture and reporting skil

22-Jun-18

 

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing/Product
 • Analytical and Reporting Skill
 • Data Sourcing and Analytics

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 years experience in financial industry
 • Good Product Knowledge, Competency Development

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Banking
 • Web application
 • Customer Experience

22-Jun-18

 

Applied
 • Commercial Banking
 • Monitoring and control the portfolio status
 • Maintain company’s profitable product

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • work experience with Debit Card, CASA product
 • financial product development experience

22-Jun-18

 

Applied
 • Reduce the risk of financial crime
 • Directly experience in Senior Analyst, IT Audit
 • Analysis and Report Management

22-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้และความสนใจในธุรกิจหลักทรัพย์
 • ปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี, การเงิน ,บริหารธุรกิจ
 • ออกบทวิเคราะห์

21-Jun-18

 

Applied
 • Product Development
 • Product Analysis
 • OTC Derivatives

21-Jun-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือโท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้น
 • ต้องมี Single License

21-Jun-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินและงบการเงิน
 • วิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มอุตสาหกรรม
 • นำเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท

21-Jun-18

 

Applied
 • Communication strategy and
 • Corporate branding direction
 • Control media schedule

21-Jun-18

 

Applied
 • Master's Degree in MBA, Finance
 • Minimum 5 years in Risk Management
 • Good command of English

21-Jun-18

 

Applied
 • In-House Credit Scoring Model Validation
 • Model monitoring
 • Testing the change of model parameters

21-Jun-18

 

Applied
 • Responsible for full function of recruitment
 • Open House Campaign and Job Fair
 • Recruitment Project

21-Jun-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน
 • จัดอันดับเครดิต
 • ข้อมูลผลการดำเนินงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 5 years of Banking experience
 • Good in Analysis and Report Management

21-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

21-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

21-Jun-18

 

Applied
 • ขับรถเพื่อขนส่งยาสมุนไพร
 • ขนย้าย ลำเลียงยาสมุนไฟรในคลังยา
 • สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้

21-Jun-18

 

Applied
 • ให้บริการเข็นรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • เงินโบนัสตามผลงาน

21-Jun-18

 

Applied
 • Helping business recognize their IT risk factors
 • Develop tools and system for IT Risk
 • Prepare regular monitor, review and reports

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in RM, UW, Credit Analyst
 • Good in English skills

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการสื่อสารการตลาด
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

20-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การโฆษณา
 • การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานด้านการสื่อสารการตลาด

20-Jun-18

 

Applied
 • จัดของแพคของภายในคลังสินค้า
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

20-Jun-18

 

Applied
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น poster, magazine
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี):1 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ แผนงานด้านการขายเพื่อสร้างยอดขาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • ประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20-Jun-18

 

Applied