• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป , วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Computer ได้

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริการ ลูกค้าสัมพันธ์
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าวและเจรจา

21-Sep-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป , วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp 5 in business/product development
 • Near BTS Chidlom and MRT phetchaburi
 • Working 5 days/week

19-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี
 • บุคลิกดี, ทัศนคติทดี และมีทักษะการเจรจา
 • ยินดีรับนิสิต / นักศึกษาจบใหม่ + มีรถยนต์ส่วนตัว

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วิ่งออกข้างนอก เพื่อทำแผนการตลาดส่งเสริมการขายได้

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25-33 ปี
 • ป.ตรี สาขา เคมี Cosmetic , การตลาด
 • มีใบขับขี่ + รถยนต์ส่วนตัว

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
 • มีใบขับขี + ขับรถยนต์ได้ (กรณีมีเหตุจำเป็น)
 • ติดรถส่งของ (บรรจุภัณฑ์ - ขวดต่างๆ)

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี
 • ป.ตรี สาขา เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ , วัสดุศาสตร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้การส่งออก (Export)

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี มีใบขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว
 • ชอบงานขาย , มีความขยัน อดทน
 • หาลูกค้ารายใหม่ในกรุงเทพฯ และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ , นิเทศศาสตร์
 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator / Photoshop ได้
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ และจัดการ Policies concept, Permission

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Near MRT Phetchaburi / BTS Chidlom
 • Working 5 days a week
 • Financial Analysis, Credit Analysis

19-Sep-18

 

Applied
 • Rolling forecast
 • budget and financial performance reports
 • Financial Analyst

19-Sep-18

 

Applied
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน งบการเงิน
 • กระทบยอดบัญชี

19-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป และ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี, ทักษะการเจรจา และมีใจรักงานบริการ

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลควบคุมสต็อก (Stock), กล่องกระดาษ, พาเลท

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป , วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มึความละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป, มีความละเอียด รอบคอบ
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (อ่าน ออก เขียนได้ / คิดเลขได้ )
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ใช้โปรแกรม Computer ได้ , มีใจรักงานขาย
 • มีทักษะการนำเสนอ - การเจรจา และการโน้มน้าวจูงใจ

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส - ป.ตรี สาขา บัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป , มีรถยนต์ส่วนตัว
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง-ดี, รับผิดชอบสูง อดทน

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator / Photoshop ได้

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Export employee data from HRIS
 • Provide an analysis report
 • Experience in HR data analysis & management

18-Sep-18

 

Applied
 • วิเคราะห์รายการทางการบัญชี และผลการดำเนินงาน
 • บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ
 • ตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเช่าซื้อรถยนต์

16-Sep-18

 

Applied