• มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

14-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

14-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

14-Dec-18

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Computer ได้ดี

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ใช้โปรแกรม Computer ได้ , มีใจรักงานขาย
 • มีทักษะการนำเสนอ - การเจรจา และการโน้มน้าวจูงใจ

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป, มีความละเอียด รอบคอบ
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (อ่าน ออก เขียนได้ / คิดเลขได้ )
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator ได้พิจารณาพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายของ Online จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานทั้งคลังสินค้าและขนส่ง 5 ปีขึ้นไป

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการทำกาแฟ - เครื่องดื่ม

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี
 • บุคลิกดี, ทัศนคติทดี และมีทักษะการเจรจา
 • ยินดีรับนิสิต / นักศึกษาจบใหม่ + มีรถยนต์ส่วนตัว

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วิ่งออกข้างนอก เพื่อทำแผนการตลาดส่งเสริมการขายได้

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป, รู้จักเส้นทางการเดินรถ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงาน (ด้านจัดส่ง) 3 ปีขึ้นไป

14-Dec-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Logistics
 • Strong communication skill
 • Fast learner

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • Fresh graduates are welcome
 • Salary range from 26,000 - 38,000 Baht

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์รายการทางการบัญชีและผลการดำเนินงาน
 • จัดทำข้อมูลประกอบงบการเงิน, กระทบยอดบัญชี
 • ดูแลการปฏิบัติงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

13-Dec-18

 

Applied
 • วิเคราะห์รายการทางการบัญชี และผลการดำเนินงาน
 • บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ
 • ตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเช่าซื้อรถยนต์

13-Dec-18

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้น
 • มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรองและรักการบริการ

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

13-Dec-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี เท่านั้น , ปิดงบการเงินได้
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์, เคมี, หรือสาอื่นๆ
 • ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่, รู้จักเครื่องมือวัด

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานในวัน เสาร์ - อาทิตย์
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

12-Dec-18

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

12-Dec-18

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส - ป.ตรี สาขา บัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงาน 2 ปีขึ้นไป , มีความซื่อสัตย์

11-Dec-18

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป, มีภาวะผู้นำ, รอบคอบ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงาน 2-3 ปีขึ้นไป, บริหารจัดการคนได้

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp 5 in business/product development
 • Near BTS Chidlom and MRT phetchaburi
 • Working 5 days/week

11-Dec-18

 

Applied
 • Near MRT Phetchaburi / BTS Chidlom
 • Working 5 days a week
 • Financial Analysis, Credit Analysis

11-Dec-18

 

Applied
 • Credit policy for Unsecured Lending products
 • Risk portfolio management strategy
 • Manage the Key Risk Indicators development

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Rolling forecast
 • budget and financial performance reports
 • Financial Analyst

10-Dec-18

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator / Photoshop ได้

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25-33 ปี
 • ป.ตรี สาขา เคมี Cosmetic , การตลาด
 • มีใบขับขี่ + รถยนต์ส่วนตัว

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Analytics
 • Campaign Management
 • SAS

07-Dec-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

07-Dec-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

07-Dec-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สำนักงานธุรกิจสะพานขาว, สำนักงานธุรกิจพระปิ่นเกล้า
 • สำนักงานธุรกิจศรีนครินทร์, สำนักงานธุรกิจสุรวงศ์
 • สำนักงานธุรกิจถนนเจริญนคร, สำนักงานธุรกิจสวนมะลิ

06-Dec-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

06-Dec-18

 

Applied