ประสานงานโครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 119 ตำแหน่งงาน
  NDR Solution (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  NDR Solution (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • Project Coordinator
  • Coordinate customer and developer
  • Energy Management, IoT System, Smart City, EV
  BECIS SEA Management Co., Ltd.'s banner
  BECIS SEA Management Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • 5 years of project management in solar projects
  • Familiar with PPA / EPC licensing and permit
  • Comfortable with progress and budget tracking
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • Degree in Marketing, IB, Similar Fields
  • 2-3 Yrs in Administrative & Project Related Role
  • Able to Plan, Organize, Prioritize, Etc
  Pico (Thailand) Public Company Limited's banner
  Pico (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางนา
  • การติดต่อประสานงาน หรืองานธุรการ 1-3 ปี
  • MS Office, ละเอียดรอบคอบ, การติดต่อกับผู้อื่น
  • ภาษาอังกฤษ, บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  TCP Group / Jaikrating Foundation's banner
  TCP Group / Jaikrating Foundation's logo
  บางบอน
  • บริหารโครงการ การจัดการ และงานธุรการ
  • มีความสนใจเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้
  • ทักษะภาษาไทยและอังกฤษในระดับดี (พูด อ่าน เขียน)
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's banner
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์งานโครงการ 10 ปี ขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรรมขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้
  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.'s banner
  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชอบความท้าทาย
  • ประสบการณ์ด้าน Event อย่างน้อย 2 ปี
  • ทำงานภายใต้ความกดดันสูง และเวลาที่กระชั้นชิดได้ดี
  ถัด ไป