ประสานงานเทคโนโลยี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาตร์ทุกสาขา
  • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พร้อมเปิดรับสิ่่งใหม่ๆ
  • หากมีประสบการณ์ด้านปรับคุณภาพน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • Deposit Product Development, Product Manager
  • Direct exp. in payment & financial product
  • Consumer Banking Product, Retail banking
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางคอแหลม
  • Product Development, Product Manager
  • Unit Link, Protection product
  • Direct exp. in Bancassurance, insurance
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ศึกษาวิเคราะห์วางแผนการสร้าง&พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
  • ประสานงานการออกผลิตภัณฑ์ แคมเปญและโปรแกรมการตลาด
  • พัฒนากระบวนการและระบบงานรองรับการออก/ปรับผลิตภัณฑ์
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • โบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ประกันสุขภาพ
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ดูแลควบคุมงานด้านระบบ WIFI, CMX, Software
  • ระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายส่วนกลาง
  • Work location BTS Siam