ประสานงานเทคโนโลยี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  บางรัก
  • IT Operations
  • System monitoring
  • ออกแบบกระบวนการตรวจจับความผิดปกติของระบบงาน
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • Opportunity to explore new business (N2N Process)
  • ฺChances to success with professional teamwork
  • Working in family environment "We are Family"
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ
  • มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  KrungThai Bank PCL's banner
  KrungThai Bank PCL's logo

  Lab Research & Development

  KrungThai Bank PCL
  วัฒนา
  • R&D
  • python, JAVA, MySQL, JavaScript
  • Data Visualization, Project Management