ประสานงานฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Jewelry อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • ชำนาญบริหารงานตกแต่งภายใน ให้สำเร็จ มีคุณภาพ
  • รักในความงาม การบริหารการจัดการ ทำให้งานสำเร็จ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
  Rococo's banner
  Rococo's logo
  BangkhenTHB 16K - 34,999 /เดือน
  • ฐานเงินเดือน15,000-20,000 มีค่าคอมจากยอดขาย
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • รักการบริการเเละเเก้ไขปัญหาได้ดี