ประสานงานฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  LBI Trading Co., Ltd.'s banner
  LBI Trading Co., Ltd.'s logo
  บางกรวย
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน (MS Office/Excel)
  • จบการศีกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี ขึ้นไป
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวีTHB 35K - 45K /เดือน
  • จัดหา/คัดเลือก/ประสานงาน Supplier เพื่อพัฒนาสินค้า
  • ประสบการณ์ในสายเครื่องสำอางค์ Skincare/Supplement
  • มีทักษะในการต่อรองและการเจรจาประสานงาน
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s banner
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Internal Auditor ผู้ตรวจสอบภายใน Data Analyst
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์/ประกันคุณภาพ
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ IT เจ้าหน้าที่ CSR
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
  • ร่วมทีมศักยภาพสูง เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
  • เดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • ม.3 / ปวช.ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
  • จัดทำเอกสารการผลิต ประจำวัน