ประสานงานฝ่ายบริการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  I.E. Technology Co., Ltd.'s banner
  I.E. Technology Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • มีช่วงเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
  • บริษัทอยู่ใจกลางเมือง
  • การเดินทางสะดวก
  AWP Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  AWP Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • พัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจรถยนต์
  • มีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการรถยนต์ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ - ดี
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  ทวีวัฒนา
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออก
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้