ประสานงานฝ่ายบริการลูกค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • Documentation for Corporate Client
  • Transaction Banking
  • Corporate Cash Management
  Triton Mechanic Co., Ltd.'s banner
  Triton Mechanic Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร(กว)เครื่องกลระดับภาคี
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว(มีค่ารถ)