ประสานงานธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 จาก 24 ตำแหน่งงาน
  1-TO-All Co., Ltd.'s banner
  1-TO-All Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • Microsoft Certificate is plus
  • Experience 3-5 Years
  • มีทักษะและประสบการณ์ด้าน Business Development
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ SWOT
  • วางแผนกลยุทธ์ภาพรวมองค์กร
  • มีประสบการณ์ด้าน Corporate Strategy
  SVL Corporation Limited's banner
  SVL Corporation Limited's logo
  บางรัก
  • เดินทางสะดวก ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์
  • โบนัส / Incentive (รายไตรมาส)
  • มีสหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์และเข้าใจในงานด้านการเงิน การธนาคาร
  • ภาษาอังกฤษดี-ดีมาก
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • จัดทำการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวางสินค้า
  • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจค้าปลีก
  • วิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าใน Planogram
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • จัดหาและเพิ่มจำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
  • สร้างช่องทางขายใหม่
  PM Group Company Limited's banner
  PM Group Company Limited's logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
  • Corporate law
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
  Land and Houses Public Company Limited's banner
  Land and Houses Public Company Limited's logo
  สาทร
  • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี
  • จัดทำงบประมาณ แผนธุรกิจ (Projection)และ One Report
  • จัดทำเอกสารนำเสนอของบริษัท สำหรับนักวิเคราะห์ และน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
  • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์