ประสานงานทรัพยากร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • จัดทำ/ประสานงาน โครงการด้านทรัพยากรบุคคล
  • จัดทำ/เสนอแนะ โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง
  • จัดทำ/วิเคราะห์ รายงานด้านทรัพยากรบุคคล