ประสานงานขายและการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 177 ตำแหน่งงาน
  PaisanInterLeasing's banner
  PaisanInterLeasing's logo
  สระบุรีTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • โบนัสรายปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม
  • ทำงาน 5 วัน หยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
  INTEQC GROUP's banner
  INTEQC GROUP's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในระดับองค์กร
  • วิเคราะห์สถานการณ์ อันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
  • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
  • นำเสนอขายสินค้าและบริการให้กับคู่ค้า
  • จัดทํารายงานสรุปข้อมูล
  FPT Food Process Technology Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
  • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานในเรื่องการจัดทำเอกสาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน
  Washington Paragon Co., Ltd.'s banner
  Washington Paragon Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • งานขายสินค้า ขายส่งแว่นตา รักการขาย
  • เน้นการเข้าพบลูกค้า เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 1-2 วัน
  • มีรถยนต์ ขายสินค้า กทม. และสามารถออกต่างจังหวัดได้
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ดำเนินการขายทรัพย์สินทรัพย์รอขายของธนาคาร (NPA)
  • จัดหาช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สิน (NPA)
  • วางแผนงานขายร่วมกับการตลาดและจัดทำโปรโมชั่นต่าง ๆ
  SON OF WOOD CO., LTD.'s banner
  SON OF WOOD CO., LTD.'s logo
  บางบัวทองTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
  • ต้องการความท้าทาย กล้าที่จะลองสิ่งใหม่
  • พร้อมที่จะโตไปกับเรา และก้าวขึ้นเป็นผู้นำบริษัท
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  ระยอง
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด ศิลปศาสตร์
  • ดูแลลูกค้าและยอดขาย สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
  • ปฏิบัติงานประจำ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • สนับสนุนตัวแทนขายผ่านช่องทางของธนาคาร
  • อบรมให้ความรู้ด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสุขภาพ / โบนัส
  PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความสามารถเจรจาต่อรอง และร่างหนังสือได้
  ถัด ไป