ประกันคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 36 jobs
  Millimed Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • 3 ปี ขึ้นไป ด้านการผลิตยา,ด้านการควบคุมคุณภาพ
  • ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎ GMP
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  Ladlumkaew
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO9001, GMP&HACCP
  CCL Label (Thai) Ltd.'s banner
  CCL Label (Thai) Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • ปริญญาตรี สาขาการพิมพ์ หรือสาขาอื่น ๆ
  • สามารถใช้ PPT ได้ , สามารถ Present
  • สามารถ สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานตรวจคุณภาพสินค้า QC Incoming
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s banner
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s banner
  Terragro Fertilizer Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล
  • บุคคล เจ้าหน้าที่ขาย QA QC
  Next