• องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการไอที
 • เติบโตพร้อมบริษัท เน้นนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 31 - 40 years old
 • 8+yrs of exp in Internal Audit, External Audit
 • Work exp from Japanese company will be advantage

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
 • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 2Mths,Med Ins,Car Maintenance,Oil,Mobile,etc
 • Trading Electronics & Eco Solution Company
 • Exp. in Sales Industrial products

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • Training
 • บุคคล

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 5 mths., Med Ins., Pvd F., Language,Meal,etc
 • Cutting Edge Electronic Components Manufacturing
 • 5 yrs. exp. in Purchasing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ ความชำนาญ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
 • ความรู้ ความเข้าใจ C#,PHP, MySQL, JavaScript, Ajax
 • สามารถทำงานร่วมเป็นทีม พัฒนาทีม รักความก้าวหน้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้าน Online Marketing
 • มีประสบการณ์ใช้สื่อออนไลน์ เช่นFacebook,Google ฯ
 • ออกแบบงานกราฟฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์และขายทางออนไลน์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีคามรู้ด้านภาษีอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in C/C++ development
 • Programming with JAVA, Linux, OOP a plus.
 • A minimum 2-4 years of experience in related field

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Failure Analysis, Firmware, Product Engineer
 • Matlab, Minitab & JMP
 • International Manufacturing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Women are encouraged to apply for this vacancy
 • GPA 2.8 up
 • Fresh graduates are welcome

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • supervisor
 • Pathumthani
 • Quality

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 -10 years of experience in supply chain
 • Sourcing / Buying / Planning / Inventory Logistic
 • Strong planning and MRP background

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of IE or relevant
 • Good command of English
 • Minimum 5-10 years

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5 years experiences in investor relations
 • Strong analytical skills and achievement-oriented
 • Good interpersonal and presentation skills

19-Jul-19

 

Applied
 • HVAC System, Clean room and Utilities System
 • Contract Management
 • Knowledge of construction costs

19-Jul-19

 

Applied
 • 2-4 years of experience working in related filed
 • Tool/Machine and software design
 • Knowledge skill in PLC and C/C++ programming

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Acumen
 • Analysis
 • Pursue growth and eager to success

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have skill in Engineer will be advantage
 • Have experience in warranty
 • Good in writing and speaking English

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in industrial Technology
 • 3 years experience in production section
 • Monitoring daily machine out-put

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

19-Jul-19

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Jul-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร บัญชี จัดการ การเงิน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

19-Jul-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

19-Jul-19

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Sales / Male only (Japanese Speaking)

ACCRETECH (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • At least 3 years’ exp. in sales machine tools
 • Capability in Japanese level N3
 • Good sales or presentation skills in machinery

19-Jul-19

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Logistics, Sales
 • 1 year experienced in sales or sales engineer
 • Have own car with driving license

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compensation & Benefit
 • Human Resource System
 • Good command of the English language

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in science fields or others related
 • 2-3 years working in field B2B sales, Food Sales
 • account management ,key account, Sales Target

19-Jul-19

 

Applied
 • เคยปฏิบัติงานกับสำนักงานสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีไทย ภาษี มาตรฐาน IAS
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing Process Audit
 • Analyze Quality Trouble in Process
 • Quality Trouble Prevention

19-Jul-19

 

Applied
 • Power Engineering, Mechatronics Engineering
 • Preventive Maintenance
 • Can work on shifts

19-Jul-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • New graduates are welcomed
 • Must be able to communicate in Japanese (N2 up)

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Mechanical Engineer
 • Project Engineer

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, GPA ≥ 2.75 (Bachelor)
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical Engineer
 • Experience in mechanical or electrical

19-Jul-19

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Responsible for calculation & calculation process
 • Participates in interdisciplinary projects
 • Produces, analyses and prepares information

19-Jul-19

 

Applied
 • Working Day : Mon-Fri (08.30 am-07.30 pm)
 • Benefits : SSO, Insurance, Travel
 • Bonus

19-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Graphic Design or Packaging design
 • 2-3 years experienced in environmental graphic
 • Familiarity with special effects, 3D

18-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ความละเอียดรอบคอบ ความช่างสังเกต ไหวพริบดี
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และทุ่มเทในงานที่ได้รับ

18-Jul-19

 

Applied
 • Thai ,Male age 24-30 years old / 25-30K +allowance
 • 1-2 yrs exp. as Sales or Sales Coordinator
 • Good in English/Japanese is advantages @Patumthani

18-Jul-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in related fields.
 • Age from 25 to 35 years old
 • Have working experience as QC, at least 3 years.

18-Jul-19

 

Applied

Sales Manager

BANGKOK COIL CENTER CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 30 years business in Thailand-sustainable company
 • Mitsui & Co's group company
 • Sales manager

18-Jul-19

 

Applied
 • บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, Brand Loyalty,
 • Loyalty Program, B2B และ B2C, ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก
 • CRM (Customer Relation Management) ห้างสรรพสินค้า

18-Jul-19

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female, age 23-28 years old
 • 1-3 years experience in Accounting Industry
 • Accounting Program SAP

18-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Management.
 • At least 5 years direct experience
 • Good communication skills (Thai, English).

18-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • จัดทำสูตรสินค้ากลุ่ม เครื่องสำอาง และ Household

18-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เงินเดือน 32,000 - 50,000 บาท

18-Jul-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied