• At least 5 years of exp. in content marketing
 • Experienced in managing a team
 • Loves Motor Sport, Car Racing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT and Technical Support

CCTV2Home (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีทัศนะคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานนอกเวลา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

CCTV2Home (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี
 • สามารถทำงานตามโครงสร้างของบริษัทฯได้
 • มีใจรักการขายและงานบริการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

พนักงานเลี่ยงไก่

TEERAPAT FARM LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 25-50ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • -

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

IT and Technical Support

CCTV2Home (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • มีทัศนะคติที่ดีต่องานและผู้ร่วมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานนอกเวลา

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

CCTV2Home (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี
 • สามารถทำงานตามโครงสร้างของบริษัทฯได้
 • มีใจรักการขายและงานบริการ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

พนักงานสั่งสินค้า (สาขาบุรีรัมย์)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Sep-18

 

Applied

Sales Officer/พนักงานขาย (สาขาบุรีรัมย์)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied

Interior Designer / พนักงานออกแบบ (สาขาบุรีรัมย์)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

18-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

18-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

18-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

18-Sep-18

 

Applied

Cashier/ พนักงานแคชเชียร์ (สาขาบุรีรัมย์)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

18-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลด้าน ISO9001,GMP,HACCP,HALAL และ ISO14001
 • ดูแลด้าน มอก.อย.การขอฉลากอาหาร,การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ดูแลการจัดทำอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied

HR Officer/ พนักงานบุคคล (สาขาบุรีรัมย์)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

18-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied

พนักงานตรวจรับสินค้า (สาขาบุรีรัมย์)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

18-Sep-18

 

Applied

พนักงานบริการพิเศษ (สาขาบุรีรัมย์)

Home Product Center Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์
 • ประจำจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี

15-Sep-18

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี หนองกี่ บุรีรัมย์

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: หนองกี่ บุรีรัมย์

14-Sep-18

 

Applied

Sales Officer / พนักงานขาย หนองกี่ บุรีรัมย์

STARTECH STEEL YASOTHON CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย หนองกี่ บุรีรัมย์

14-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด และการขาย หรือการจัด Event
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of exp. in event organizer/marketing
 • Strong in race operations
 • Fluent in English

12-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Architect/สถาปนิก

BANDEE ARCHITECT DESIGN AND CONSTRUCTION CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ เขียบแบบ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้

12-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องระบบ Networkเป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่น ชอบงานท้าทาย รักในอาชีพ

12-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาวิทย์คอม
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Outlook
 • รักงานบริการ งานประสานงาน งานไอที

12-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และสนใจด้านรถยนต์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

12-Sep-18

 

Applied

พนักงานเลี่ยงไก่

TEERAPAT FARM LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย อายุ 25-50ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • -

12-Sep-18

 

Applied