• วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
 • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นงาน จนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ชาย อายุ 24-30 ปี ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ (QA)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-27 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สายช่างทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถรับผู้บริหาร(คนญี่ปุ่น)
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี มีใบขับขี่
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจรับ MATERIAL & SUB MATERIAL
 • สามารถขับรถโฟคลิฟได้
 • สามารถยกของหนักได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ใช้โปรแกรม CAD 2D, 3D ได้
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Age 25 – 35 Years old
 • Bachelor’ s degree in Civil Engineering or related
 • At least 3 - 5 years’ experience in construction

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน hrd 5 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • electronics manufacturing
 • SMT, COB, BAG, TAB, FLIPCHIP

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering
 • 3-5 years up working experience Quality Engineer
 • Prefer knowledge SPC, MSA, ESD , Quality concept

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in any fields.
 • 0-7 years experience in Materials Planning,
 • Able to work well under pressure

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 2 years relevant working experiences

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Sound knowledge in IFRS, CPA preferable
 • Minimum 5 years experience in similar roles

23-Aug-17

 

Applied
 • Strong experiences in HR
 • Planning, Performance Management
 • Good command of English and Computer skill

23-Aug-17

 

Applied
 • Japanese nationality only
 • Male or female, age over 35 years old
 • Good command of English

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย จบปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

23-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • รักงานขาย

23-Aug-17

 

Applied
 • นำเสนอขายมอเตอร์ไซต์
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบ ปวส. ขึ้นไป

23-Aug-17

 

Applied
 • รักงานขาย
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

23-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QA, QC อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ทำ data และดูแลควบคุมพนักงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

23-Aug-17

 

Applied
 • Food Industry and Coldchain management
 • Food Seience and Technology
 • 8-10 years relevant working experiences

23-Aug-17

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Proficient in English.
 • 2 years experiences in Logistics or SAP system

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Engineer
 • 3 years working experience as Quality or Process
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • 0-5 years, preferable in Electronics Manufacturing
 • Good command of English.

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Experience in marketing management
 • Good leadership and experience for proven results

22-Aug-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขา ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล,โลหะการ, คลังพัสดุ

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาวิศวกร
 • สามารถพูด,เขียน,อ่าน ภาษาอังกฤษได้

22-Aug-17

 

Applied
 • Production performances
 • Process and Quality Management
 • Production shifts

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 7 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

22-Aug-17

 

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 15 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master degree
 • 5 years up experience (experience in secretarial)
 • Good computer operating skill in MS Office

22-Aug-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอักฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

22-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน IT
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Server, Network Security, SAP

22-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female Age 21-27 year
 • Education Vocational / High vocational
 • 1 experience in QC function / Statistical

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเอกสารส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. ขึ้นไป
 • บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

21-Aug-17

 

Applied
 • งานเอกสารส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. ขึ้นไป
 • บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

21-Aug-17

 

Applied
 • บริหารงานและวางแผนด้านการตลาด
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Aug-17

 

Applied
 • บริหารงานและวางแผนด้านการตลาด
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจรับ MATERIAL & SUB MATERIAL
 • สามารถขับรถโฟคลิฟได้
 • สามารถยกของหนักได้

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • 2 years experience in safety and environmental
 • Strong knowledge of safety standard laws

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม CAD 2D, 3D ได้
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

21-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นงาน จนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ชาย อายุ 24-30 ปี ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ (QA)

21-Aug-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • วุฒิป.ตรี กฎหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านงานกำกับดูแล
 • มีความรู้เรื่องกฎระเบียบ กลต.

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล