• ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical or Electrical Engineering
 • 1 year experienced in Refrigeration & Air Con
 • AutoCAD, Google Sketch up and any 3D drawing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree -International Business, Logistics
 • Warehouse Management System
 • 1 year experience in process improvement

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางพิเศษ
 • Structure Engineer

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี (วศบ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • บริหารรายได้รถให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาโท
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารรายได้รถให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาโท
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong experiences in HR
 • Planning, Performance Management
 • Good command of English and Computer skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • Experienced in EMS
 • Good in English skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in Freight & Forwarding Business
 • 3 years experiences at managerial level
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science
 • 10 years direct experience in Electronic
 • Information Technology

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขา ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล,โลหะการ, คลังพัสดุ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาวิศวกร
 • สามารถพูด,เขียน,อ่าน ภาษาอังกฤษได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขา ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล,โลหะการ, คลังพัสดุ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาวิศวกร
 • สามารถพูด,เขียน,อ่าน ภาษาอังกฤษได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอักฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะในการอาบน้ำตัดขน
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิต

21-Oct-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เลขานุการและงานประชุม
 • SECRETARY
 • การจัดงานประชุม

20-Oct-17

 

Applied
 • Knowledge in Supply chain management & Logistics
 • Warehouse and stock management
 • Demonstrated ability to learn quickly

20-Oct-17

 

Applied
 • จบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป
 • เป็นสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวหนัง
 • รักษาโรคผิวหนังทั่วไป ฉีดวัคซีน เห็บหมัด

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจรักงานบริการ กระตือรือร้น รอบคอบ
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงแรม 2 ปีขึ้นไป

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักษาอายุรกรรมทั่วไป
 • ฉีดวัคซีน เห็บหมัด
 • จบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางราคาจำหน่ายสินค้าตามรูปแบบที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ในงานจัดเรียงสินค้า หรือขายในร้านสะดวก
 • สุขภาพแข็งแรง มีความรอบคอบ ขยัน อดทน

20-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

PC

Pet Chic Club Co., Ltd.

คลองเตย

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในงานจัดเรียงสินค้า หรือขายในร้านสะ
 • สุขภาพแข็งแรง มีความรอบคอบ ขยัน อดทน มีใจรักสัตว์

20-Oct-17

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • 5 years in electronic manufacturing
 • Mature, Business, and customer service oriented

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

20-Oct-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน
 • ปวช.- ป.ตรี
 • มีใบอนุญาตควบคุมและดูแลหม้อไอน้ำ

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย

19-Oct-17

 

Applied
 • Minimum of three (2) years of experience
 • Fluent in both written and spoken English.
 • Strong scientific background and technical skills

19-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Industrial Engineer
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

19-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง ไม่กำหนดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ภาษาอักฤษ เขียน อ่าน พูด ได้ดี

19-Oct-17

 

Applied
 • ทำเอกสารด้านบัญชีรับ - บัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 21 - 35 ปี

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Oct-17

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ค่าที่พัก
 • ค่าเดินทาง

18-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 2-3 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

18-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี , การเงิน
 • สามารถทำ Cash Flow ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร

18-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25-45 ปี
 • เพศหญิงและชาย
 • สามารถออกนอกพื้นที่ได้ตลอดเวลา

18-Oct-17

 

Applied
 • Male / Female Age 22-32 years old
 • Bachelor degree in related field
 • Experience 2 years up

17-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกอบอาหารตามสูตร และดูแลความสะอาดเรียบร้อย
 • มีประสบการณ์ด้านครัวอาหารไทยอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่ อ.บางประอิน จ.อยุธยา

17-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการร้านอาหาร จัดตารางการทำงานของพนักงาน
 • มีประสบการณ์การบริหารร้านอาหาร 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่ อ.บางประอิน จ.อยุธยา

17-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ที่พัก
 • ค่าเดินทาง
 • ประกันสังคม

17-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New mold trial & made injection condition standard
 • Bachelor's degree in Mechanical, Production
 • Have experience of injection minimum 5 years

17-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Mechanical Engineer
 • Good command of English.
 • Understand TPM (Total Productive maintenance).

17-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

17-Oct-17

 

Applied
 • Working location at Bang Pa-In Industrial Estate
 • Experience 1-2 years in IT support
 • PC Hardware and software support skills

16-Oct-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล