• รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่ใช้สำหรับร้าน
 • พัฒนาและตรวจสอบอาหารและงบประมาณของแผนก
 • รักษามาตราฐานคุณภาพของอาหาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โปรโมทเป็นผู้จัดการร้านภายใน 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การให้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศนอกสถานที่
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 4
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เดินสายไฟ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สามารถทำงานช่วงวันหยุดไปได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electronics or Chemical Engineer
 • Minimum 5 years working experience
 • Background of IC or semiconductor is advantaged

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Control Production line to reach production plan
 • Manpower control & Management
 • Co-operate with other section to improve product

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in Economics, Finance & Other
 • 3 years’ experience in risk management
 • Conduct & risk assessments

13-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree :Major Safety management
 • Experience 0-3 Years in Safety oficer
 • Computer programs Can be used in Microsoft Office

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักบริการ

13-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจสอบ เสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ที่ผ่านการอบรม
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

13-Dec-18

 

Applied
 • รับผิดชอบและควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส.ก่อสร้าง,ช่างสำรวจ,สถาปัตย์
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมดูแลงานได้

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถออกแบบเครื่องจักร (Automation System)
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics
 • At least 1 year experience in EMS
 • Good in English skill.

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR or related field
 • Must have at least 5 years supervisory experience
 • Able to communicate in English proficiency

12-Dec-18

 

Applied
 • Toeic 600 up
 • ประสบการณ์บัญชี 5 ปี
 • สามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้มากกว่า 10 ปี

11-Dec-18

 

Applied
 • 1-2 years of experience in Regulatory Affairs
 • Degree in a Pharmacy, Pharmaceutical
 • A keen interest in vaccinology

11-Dec-18

 

Applied
 • Degree in Pharmacy according to Thai Law.
 • Holding valid Pharmacist Professional Certificate.
 • Fluent in English.

11-Dec-18

 

Applied
 • Good knowledge of Thai Labor law and related.
 • Good leadership within the organization.
 • Good command of English

10-Dec-18

 

Applied
 • Automated Optical Inspection Engineer/Sr. Engineer
 • Degree in Mechanical/Electronics/Electrical
 • At least 5 years of related working experience

10-Dec-18

 

Applied
 • Medical Device
 • Logistics Experiences
 • 3-10 years in QA / QC working experiences

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Production Supervisor (Not Tech Supervisor)
 • Fair English

08-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 1 - 5 years
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

08-Dec-18

 

Applied
 • degree in Engineering or equivalent specialized
 • 5 -10+ years experience in Problem Solving
 • Professional auditing experience preferable

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ 3 ปีงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านเบเกอรี่, ISO 9001, HACCP, HALAL

05-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ

05-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ

05-Dec-18

 

Applied