บางปะอิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ประสบการณ์(ปี) : 0-1 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานเป็นแม่บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • มีประสบการณ์การด้านงานโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี
  • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี,ตรวจสุขภาพประจำปี
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา
  • ประสบการณ์(ปี) : 0-1 ปี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo

  Senior System Analyst - IT (Bangna)

  LF Logistics (Thailand) Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • Knowledge in using SQL command
  • Bachelor's degree in computer science or IT
  • Experience in Logistics or system analyst
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo

  Transport Solution Design Manager

  LF Logistics (Thailand) Limited
  บางนา
  • Transport Solution Design
  • 5 yrs of working experience in logistics business
  • Good analytical skill
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo
  สระบุรี
  • Data Analysis
  • 3 years relevant warehouse experience
  • WMS System
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo

  Supervisor – Operations (Saraburi)

  LF Logistics (Thailand) Limited
  สระบุรี
  • Experience in warehouse operations or related
  • Bachelor degree in Logistics Management
  • Good communication and customer oriented