• ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
 • ขยัน
 • ช่างยนต์

17-Mar-18

 

Applied
 • มีความซื้อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบ
 • ใจเย็น

17-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 23 - 33 ปี
 • รับเงินจองรถยนต์

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความซื้อสัตย์สุจริต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความรับผิดชอบ
 • ประสานงานต่างๆ ในเรื่องการแต่งรถยนต์ใหม่

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • โอที

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 Experience in Project Management in LogisticsSCM
 • Excellent of command of English communications
 • Excellent Lead & team player on Project implement

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implement&conduct ISO9K/14K/22K/28K OHSAS18K
 • Very good command in English communications
 • Excellent Lead & team prayer& Ensure IQS and Audit

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering or related field
 • At least 2 - 4 years experiences in IQA or SQE
 • Statistical , Geometry knowledge

16-Mar-18

 

Applied
 • ให้ข้อมูลด้านการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า
 • ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • ขอรับรองคุณภาพสินค้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ/ส่งออก

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years experience in Sales or Marketing fields
 • 2+ years experience in team management
 • Strong leadership and good at English speaking

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • EHS management system
 • Establishes and maintains the certification
 • Encourage employees to participate in EHS

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน
 • มีใจรักงานบริการ

16-Mar-18

 

Applied
 • มีความรู้ระบบฐานข้อมูล (Oracle, MS-SQL)
 • มีประสบการณ์ด้านการทำระบบเครือข่าย
 • มีใจรักงานบริการ

16-Mar-18

 

Applied
 • 3 years Experiences in Sales supervisor in retail
 • Understands in Retail business cycle/operation
 • communicate in English/another language

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow up Warranty job for closure of issue
 • Handle oversea and local customers
 • Manage spare part to support part sales

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ โปรแกรม MS-Office
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

16-Mar-18

 

Applied
 • เขียนแบบชิ้นงาน โครงสร้างเหล็กได้
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถพูดอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 • งานบริการ
 • งานติดต่อต่างประเทศ

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in computer science, IT
 • IT Project Management & Implementation
 • At least 2-3 year project management experiences

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree, major in Japanese
 • Japanese proficiency, JLPT N2 or N1
 • Work experience as an interpreter for one year

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และนำเสนอข้อมูลด้านการส่งออก
 • ติดตามผลการดำเนินงานในการให้คำปรึกษาด้านการส่งออก
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, โลจิสติกส์

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านปรับเครื่องฉีดพลาสติกไม่น้อยกว่า 2ปี
 • สามารถทำ OT ได้
 • มีบุคลิภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

16-Mar-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ออกแบบ ปรับปรุง รูปแบบบรรจุภัณฑ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide services to existing accounts
 • Monitor competitions
 • Resolve customers' complaints

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor‘s Degree in any fields
 • Experience 3 - 5 years in Electronics
 • Strong analytical, communication skill

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering
 • 3-5 years up working experience Quality Engineer
 • Prefer knowledge SPC, MSA, ESD , Quality concept

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting
 • Accounting Transactions
 • At least 2-3 years experience in Account

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์การลงทุน ความเสี่ยง
 • ปริญญาตรี/โท สาขา บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
 • มีความรู้ด้านการลทุน ความเสี่่ยง

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 1 - 5 years in PCB, SMT, and IC Packaging Test
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 1 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

15-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 26 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • จัดทำทะเบียนพนักงาน , ส่งข้อมูลพนักงานอบรม

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronic/Mechanical/Chemical Engineer
 • Graduated from well-known university is preferred
 • Good command in both spoken and written English

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Human Resource Manage
 • 8-10 years experience in Electronics industries
 • Creative, innovation, service minded and result

15-Mar-18

 

Applied
 • Water Pump Sales
 • Bangpain [Ayutthaya] or Yannawa [Bangkok]
 • Sales Engineer

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age max. 38 years
 • Bachelor Degree in Technical / Engineering
 • Have a good communication, data analytical

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • ถ้าเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
 • AP accountant
 • accounting officer
 • พนักงานบัญชี

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in Freight & Forwarding Business
 • 3 years experiences at managerial level
 • Good command of English

14-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • ood Knowledge of ISO 9001, ISO 14001
 • Troubleshooting and repairing for SMT machine

14-Mar-18

 

Applied
 • บริหารงานโครงการวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปี
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท วิศวกรรม

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of Microsoft Office and SQL Server
 • Knowledge in DCS (Distribution Center System)
 • Demonstrated ability to learn quickly

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office / Word / Excel

14-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้าโดยตรง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในงานมอเตอร์ (พันทุ่น) ซ่อมเครื่อง
 • ซื่อสัตย์ มีวินัย สามารถทำงานเป็นทีมได้

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒ ปวช ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • สามารถทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ได้

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี , ขยัน , อดทน
 • ความรู้ความเข้าใจในงานโครงสร้างเหล็ก

14-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล