• ปวช,ปวส. ปริญญาตรี
 • สาขาบัญชีเท่านั้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในแผนก และประสานงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานดี
 • มีความรู้ด้านประกันภัยรถยนต์ และงานเคลมประกัน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน รายรับ-รายจ่าย
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีใจรักการบริการ
 • ควบคุมเครื่องชงกาแฟ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการซ่อม แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ทำงานเป็นระบบ
 • มีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ทำงานเป็นระบบ
 • มีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความละเอียดรอบคอบในด้านเอกสาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการคิดและวางแผนการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและบริหารงานแผนกอะไหล่
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอะไหล่รถยนต์
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ทำงานเป็นระบบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถรับ-ส่งเอกสาร
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอขายรถยนต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการขาย
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาต่อรอง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ความรู้ทางด้านเครื่องยนต์เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานประกันภัยจะได้รับการพิจารณา
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Support

BKK UNITED CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา

 • บริการซ่อม แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ
 • จบการยาง (โพลิเมอร์)
 • มีความรับผิดชอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • รู้ระบบคุณภาพ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Planing and Production Control
 • Materials Control
 • Material Planning and control

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience working in the manufacturing area
 • Ability to handle ERP Microsoft Dynamics
 • Good communication in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ, อายุและการศึกษา
 • แม่บ้าน/พ่อบ้านประจำโรงงาน
 • รักการทำความสะอาด ขยัน อดทน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งของ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Carabao Group MT
 • Project Assignment
 • Manufacturing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Warehouse Management
 • Logistics, Transport Management
 • hazardous materials

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในเรื่องโพลิเมอร์
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree of Business Management (MBA)
 • At least 2 years in project management
 • Fluent in English (TOEIC at least 750 - 800)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree of Chemical Engineering
 • Support to mortification and project work
 • Maintain , Improve and revise process safety

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Having experiences in heavy equipment
 • Good knowledge and skills for Hydraulic System
 • English proficiency

24-Sep-18

 

Applied
 • ควบคุมการปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ควบคุมระบบ ISO
 • ควบคุมการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต

24-Sep-18

 

Applied
 • 5 yrs in all scope of warehouse management
 • Background in chemical business is preferred
 • ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 and SAP

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process Design Experience
 • Problem Solving with Statistical technique
 • Good command in English communication

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 5 years in the project manager position
 • Start up management
 • Capex

24-Sep-18

 

Applied

QMS Engineer

Molex (Thailand) Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Quality Management System experiences
 • Good Command in English communication
 • Internal Audit experience is required.

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เข้าใจรูปแบบและการทำงานของฝ่ายการตลาดดิจิทัล
 • เข้าใจระบบผังงานของการแก้ระบบ CMS
 • สามารถประยุกต์ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

24-Sep-18

 

Applied
 • Female, Age 30-38 years old, Thai nationality only
 • Bachelor’s or higher degree in Accounting with CPD
 • Experience in General Accounting

24-Sep-18

 

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานดี

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและบริหารงานแผนกอะไหล่
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอะไหล่รถยนต์
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ทำงานเป็นระบบ

24-Sep-18

 

Applied
 • นำเสนอขายรถยนต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการขาย
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาต่อรอง

24-Sep-18

 

Applied
 • Accounting experience
 • Good command of English
 • Experience in manufacturing will be an advantage

23-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร

22-Sep-18

 

Applied

Software Engineer

Delta Electronics (Thailand) Public Co.,Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree in Electrical/Electronic
 • Candidate does not need to be proficient
 • 0-5 years’ relevant job or academic experience

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D Supervisor
 • Film Plastic Production
 • Bangpakong

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Employee relation
 • CSR and other Activities
 • Leadership and presentation skill

21-Sep-18

 

Applied
 • Long service or Training experienced
 • Bachelor degree or above of Mechanical Engineering
 • Able to communicate in English.

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Accounting Chief / Leader Position
 • Good command in excel for Accounting
 • Graduated in Accounting and Cost field or related

21-Sep-18

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good in English
 • Experienced in Marketing feild
 • Able to use micosoft office, internet and E-Mail.

21-Sep-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Managing day-to-day transactions 2 subordinates
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • At least 5 years’ experience in accounting

21-Sep-18

 

Applied