บางปะกง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's banner
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • มีประสบการณ์บริหารโรงงานสี หมึก โรงพิมพ์ 5 ปี
  • รับผิดชอบการบริหารโรงงาน ยอดขาย คน ตามเป้าบริษัท
  • มีความใส่ใจ บริหารจัดการเก่ง มุ่งมั่นทุ่มเท
  BASF (Thai) Ltd.'s banner
  BASF (Thai) Ltd.'s banner
  BASF (Thai) Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • ระบบสาธารณนูปโภค
  • ช่างเทคนิคควบคุม
  • งานซ่อมบำรุง
  Sirivatana Interprint Public Company Limited's banner
  Sirivatana Interprint Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย
  • มีใจรักในงานบริการ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาต่างประเทศ
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's banner
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's logo
  หนองแขมTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • R&D Manager ที่ดูแลเก่งTechnical for Printing ink
  • ดูแลและลงมือทำงานหมึก Flexo & Offset
  • เก่งด้านกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง Product Manager