บริหารโครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 137 ตำแหน่งงาน
  Thai Honda Co., Ltd.'s banner
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's banner
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์งานโครงการ 10 ปี ขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรรมขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  พระประแดง
  • ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่ง SA
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้าน Programmer
  • ประกันกลุ่ม, พักร้อน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส
  MAHAJAK DEVELOPMENT CO., LTD.'s banner
  MAHAJAK DEVELOPMENT CO., LTD.'s logo
  สะพานสูง
  • มีทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการทีม
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานระบบ
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • ชำนาญบริหารงานตกแต่งภายใน ให้สำเร็จ มีคุณภาพ
  • รักในความงาม การบริหารการจัดการ ทำให้งานสำเร็จ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาไอที วิศวกรรม คอมพิวเตอร์
  • ปสก.ในงานบริหารโครงการ หรือ PM 3+ ปี
  • ทำงานวันจ.-ศ. และ onsite ตจว.กับทีมเป็นครั้งคราว
  ถัด ไป