บริหารสินทรัพย์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  LIVING AND FACILITY CO., LTD's banner
  LIVING AND FACILITY CO., LTD's logo
  ภาคตะวันออก
  • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5-10 ปี
  • การปิดงบการเงิน อย่างน้อย 5-10 ปี
  • บุคลิคภาพดี มีความยึดหยุ่นในการทำงาน การบริหารทีม