บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  UBIS (ASIA) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ดูแลและควบคุมกระบวนการสรรหาบุคลากร
  • บริหารจัดการโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
  • ดำเนินการวางแผนด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  Camin151's logo
  จตุจักรTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน HR
  • บริหารจัดการทีมได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในด้านการใช้งานโปรแกรม EZY-HR
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ต่างประเทศ
  • การจัดการทรัพยกรมนุษย์
  • งานสรรหาและว่าจ้าง งานฝึกอบรมและพัฒนา
  • งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน งานสวัสดิการและผลตอบแทน
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน HRM/HRD
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฏหมายแรงงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป