บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo

  HR and Safety Supervisor

  ThaiNamthip Limited
  มีนบุรี
  • มีความรู้ด้านกฎฏหมายแรงงงานเป็นอย่างดี
  • มีประสบกำรณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน