บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Data Analytics Auditor Specialist
  • Data investigation and monitoring
  • 3 - 5 years experience in Data Analytic Auditor
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Web app / Java / Angular / C#.NET / MEAN stack
  • Execute Unit Test and System Integration Test
  • 1-3 years experience in software development
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Sourcing n the area of IT procurement
  • Coordinate with requester and supplier
  • Perform procurement value over 5 million
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไทTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทตามระบบของการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน บัญชี จำนวน 0-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP, MS-office
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Brand Communication, Corporate Communication
  • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
  • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, PR, BTS
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  ราชเทวีTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • CI/CD tools (Jenkins/ Gitlab CI / Argo CD)
  • Application servers and data bases in MongoDB
  • Orchestration Tool: Kubernetes
  ถัด ไป