บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด มหาชน

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Bachelor's in Stat, Math, MIS, Com or related.
  • Hybrid skill both marketing and database exp.
  • Skills in Tableau & SAS & PowerBI & SQL
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Craft out scenarios of customer journeys
  • Plan and prepare readiness of touch points
  • Experience in IT consult, UX/UI also welcome
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  PathumwanTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • Call Center Supervisor
  • English can communicate
  • Temporary Contract
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Near BTS Ari / BTS Saphan Khwai
  • Minimum Annual leave 12 days/Y & a birthday leave
  • Chance to learn new technology
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Near BTS Ari/Birthday Leave/Annual leave 12 day/Y
  • Chance to learn IoT Technology, IoT market trends
  • Self Starter, Able to work under high pressure
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Brand Communication, Corporate Communication
  • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
  • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, PR, BTS
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Experience in ICT, SI
  • Excellent in logical and strategic thinking
  • Work well in stressful circumstances
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Huaykwang
  • Manage Cloud, Cyber Security, IT Solution and IoT
  • ICTinfrastructure project;building,conference hall
  • LAN/WAN Networking, Telecommuncation
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Experience in ICT Solution Sale,System Integration
  • Sales Hunter/ being an expert smart industry
  • Change to learn new tectnology and 5G
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Near BTS Ari / BTS Saphan Khwai
  • Minimum Annual leave 12 days/Y & a birthday leave
  • Chance to learn new technology
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Employer branding strategy
  • Internal communication strategy
  • Create content writing for internal communication
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  RajtheveeTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • CI/CD tools (Jenkins/ Gitlab CI / Argo CD)
  • Application servers and data bases in MongoDB
  • Orchestration Tool: Kubernetes
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  PhayathaiTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทตามระบบของการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน บัญชี จำนวน 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP, MS-office
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Web app / Java / Angular / C#.NET / MEAN stack
  • Execute Unit Test and System Integration Test
  • 1-3 years experience in software development
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Located BTS Ari / Hybrid
  • Minimum 12 annual leave days/Y & a birthday leave
  • Chance to learn new technology
  ถัด ไป