บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Marketing Specialist (FBB Customer Acquisition Marketing)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • Responsible on customer's acquisition campaign
  • Hybrid skill both marketing and database
  • Tackle the unknow and quick to learn
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Finance Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Public Relations Speacialist (Corporate Image)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • public relation, content creator, Corporate Image
  • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
  • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, AIS, PR
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Senior Public Relations (Content Management)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • public relation,corporate pr, content creator
  • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
  • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, AIS, PR
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Bangkok
  • Monitor ระบบเครือข่าย และบริการต่าง ๆ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านดูแลระบบเครือข่าย
  Advanced Info Service Public Company Limited's banner
  Advanced Info Service Public Company Limited's logo

  Sales Executive /Senior Sales Executive

  Advanced Info Service Public Company Limited
  Huaykwang
  • นำเสนอขาย IT Products & Solution
  • ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่
  • ดูแลกลุ่มลูกค้าหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
  Next