บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  IT Product Development

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • Working in Digital Environment
  • Exploring New IT Trend
  • Challenging to S-Curve Business
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Senior Engineer (2nd Tier Support Enterprise Customer)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  ห้วยขวาง
  • Positive attitude, Strong analytical skill
  • Strong service minded
  • Good personality and communication skill
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  HR Data Analyst

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • HR analytics, HR data analysis
  • HRM systems, HRIS
  • HR Metrics
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  IOS Developer/ iOS Developer (Working at Vanit Building)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  ราชเทวี
  • Android, iOS Developer
  • Objective C and Switch
  • Developer/ Programmer
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Engineer/Senior Engineer (1st Tier Support Premium Customer)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  ห้วยขวาง
  • Good service minds and a good mindset
  • Excellent communication skills and problem-solving
  • Positive attitude
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Senior Marketing / Specialist 2 Position

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • Interesting in Fixed Broadband Product (AIS Fibre)
  • Can do in digital environments
  • Self-driven individual with quick to learn
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  System Analyst/ Programmer Analyst

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • System Analyst, Programmer Analyst
  • Skills in Java, C#, PL/SQL, and UNIX
  • Skills in Database, Oracle, SQL
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Senior Enterprise Procurement Officer/Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • Sourcing area of enterprise technology
  • Procurement Mgt area of enterprise technology
  • Analysis and Strategic Sourcing
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Digital Marketing & E-Commerce Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • Develop marketing straegy Marketplace OMNI channel
  • Experiences in e-Commerce Business is a must
  • Analyze campaigns performance to drive online sale
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Senior Continuous Business Improvement Officer / Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • Exp 4 years in business process improvement
  • Strong analytical / create a working flow process
  • Graduated IT MIS ENG
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Business Sustainable Development Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • knowledge in SD assessment such as DJSI
  • 2 years of experience in business sustainability
  • sustainability strategies & initiatives
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Data Engineer

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • Tableau, Power BI, Trifacta, Tibco
  • Proficient SQL : PostgreSQL on Cloudera Hadoop
  • Location: BTS Ari - Saphan Khwai
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Sr.Programmer Analyst / IT Specialist (Application, System, Database)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • Application, System, Database, System Analyst
  • 4 – 12 Years Experience in Programming and Coding
  • Skills in Java, C#, PL/SQL, and UNIX
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Software Developer

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • Web app, Java, Angular, MEAN stack technology
  • Execute Unit Test and System Integration Test
  • New graduates are welcomed / 0-3 years experience
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • 3 years in ICT products and services Account Sal
  • IOT,Cloud,Cyber Security experience are preferre
  • Excellent in Communication & Negotiation skills
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Accounting Officer ( AP AR GL)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไทTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทตามระบบของการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้าน บัญชี จำนวน 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP, MS-office
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  B2B Digital Marketing Activation (Temporary 1 year contract)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  ปทุมวันTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • Marketing Activity
  • Google analytics
  • Working at Vanit 2 building
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Customer Experience Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไทTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • Digital, Application Management, Business Analyst
  • Digital Experience Design, Customer Experience
  • Work Flow Design
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • 5+ years of experience of Digital marketing
  • knowledge in Digital marketing (Social Media)
  • Analytical mindset, Excellent communication skill
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Data Analyst

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Marketing Specialist(Planning & Communication)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  พญาไท
  • Marketing plan by end to end execution(campaign)
  • Communication Management(Plan & control budget)
  • Tracking & Evaluation and marketing presentation
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Web Programmer / Web Developer (Urgent required)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  บางกะปิTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • web server IIS, Apache or Saas systems
  • PHP, Oracle, MSSQL
  • SDLC website application, API
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Administative Support Officer
  • สัญญาจ้างพิเศษ รับหลายอัตรา
  • ชุมสายแจ้งวัฒนะ, ชุมสายทวีวัฒนา, AIS 2
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s logo

  Business Process Consultant

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  พญาไท
  • Business Process Design & Standardization
  • Automation Tools & Cognitive Automation
  • MS Power Platform: Apps / Automate / BI
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)'s logo

  RPA Consultant/RPA Developer

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  พญาไท
  • Identify opportunities for Automation
  • Design & Develop Automation processes
  • UiPath, Microsoft Power Platform, NICE, Python
  ถัด ไป