บริษัท แอคเทอร์ เทคโนโลยี จำกัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  บริษัท แอคเทอร์ เทคโนโลยี จำกัด's banner
  บริษัท แอคเทอร์ เทคโนโลยี จำกัด's logo

  Mechanical/ Electrical/BIM Engineer (Junior and Senior)

  บริษัท แอคเทอร์ เทคโนโลยี จำกัด
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Bachelor degree in Mechanical, HVAC, Electrical
  • Engineer: 3-5years experience
  • Senior Engineer/Engineer Manager: 5-10years