บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Experience in Mass Recruitment 2 years
  • end-to-end recruitment process
  • Illustrator, Photoshop, Lightroom, VDO Editor
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • เจรจาต่อรองโปรโมชั่นในแต่ละเดือน
  • สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
  • เจรจาเงื่อนไขพิเศษอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรโมชั่น
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • จัดทำการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวางสินค้า
  • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจค้าปลีก
  • วิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าใน Planogram
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Excellent Command in English
  • Well understand in overall Customer Service
  • Contact point between Watsons customers/ members