บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด มหาชน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • บริหารจัดการงานด้านตรวจสอบที่รับผิดชอบ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในธุรกิจตลาดทุน
  • ให้คำปรึกษา/ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานภายใน