บริการลูกค้าส่งออก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  L.T.U. Apparels Co., Ltd.'s logo

  Merchandiser

  L.T.U. Apparels Co., Ltd.
  ปริมณฑล-นครปฐมTHB 20K - 45K /เดือน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีกับโรงงานผลิตเพื่อส่งออก
  • ผู้สมัครที่มุ่งเน้นการบริการลูกค้าแก้ไขปัญหา
  • ต้องใช้ภาษาไทยและอังกฤษคล่อง