นักแปลภาษาญี่ปุ่น
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานีTHB 35K - 55K /เดือน
  • Challenge Japanese Interpreter/ translator
  • JLPT N1-N2, 3-5 years working as interpreter
  • Interpreter and translator task
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Can develop your Japanese skill challenge
  • Interpret in meeting and translate documents
  • JLPT N1 and Interpreter/translator experience