นักเขียน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  SEO Station Co.,Ltd's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 20K /เดือน
  • content writer
  • นักเขียน content
  • เขียนบทความบน website
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • เข้าใจระบบฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย
  • พัฒนากระบวนการทำงานและประสานงานทีมพัฒนาระบบ
  • วางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐาน
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  ดินแดงTHB 25K - 35K /เดือน
  • จบปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือเคยทำงานด้านบัญชี
  • ชื่นชอบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานบัญชี, ภาษี
  • มีความสนใจข่าวสารงานบัญชี ทันโลก ทันเหตุการณ์
  Serendipity Media Co., Ltd.'s banner
  Serendipity Media Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • PORTFOLIO link attached would be advantage
  • 3 years of writing experiences in Digital Content
  • Journalism,journalis/Adverterial / writer,Editor
  Content Baker Co., Ltd.'s banner
  Content Baker Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • มีความรู้และสนใจด้านการเงิน การลงทุน
  • เป็นนักเล่าเรื่องที่ดี ลำดับเรื่องราวได้น่าสนใจ
  • มีทัศนคติในเชิงบวก รับมือกับภาวะกดดันได้ดี