นักออกแบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Jet Commerce's banner
  Jet Commerce's logo
  ดินแดงTHB 20K - 30K /เดือน
  • Graphic Designer, commercial design, E-commerce
  • Creative,online marketing,art,concept,promotion
  • 1 year, Young Blood,visualize,media,AI,PS,PP,
  จอมทอง
  • มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายในและงานผลิตบิ้วอิน
  • นักออกแบบตกแต่งภายในมืออาชีพและงานผลิตบิ้วอิน
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป
  Crazysprout Company Limited's banner
  Crazysprout Company Limited's logo
  ขอนแก่นTHB 16K - 20K /เดือน
  • เวลางานยืดหยุ่น เน้น Result
  • งาน IT เช่น Business Solution และ E-Commerce
  • ทำงานที่ขอนแก่น
  Federal Electric Corp., Ltd.'s banner
  Federal Electric Corp., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์
  • ประสบการณ์ด้านงานมาตรฐานและทดสอบผลิตภัณฑ์ 2 ปี
  • มีทักษะทางด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี