นักศึกษาฝึกงาน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 38 ตำแหน่งงาน
  Elabram Systems Co., Ltd.'s banner
  Elabram Systems Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปวส. ปวช. ในสาขา โทรคมนาคม,ไฟฟ้า
  • เบี้ยเลี้ยง 300 บาทต่อวัน
  • ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
  Elabram Systems Co., Ltd.'s banner
  Elabram Systems Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • กำลังศึกษา ปวส. ปวช. โทรคมนาคม ไฟฟ้า
  • สามารถขับรถยนต์ได้ ทั้งระบบเกียร์แบบธรรมดาและออโต้
  • ทดสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือและ ทำรายงานผลการทดสอบ
  ถัด ไป