นักวิเคราะห์โปรแกรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 49 ตำแหน่งงาน
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Business Strategy
  • Corporate Strategy
  • Analysis Planning and Management
  Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.'s banner
  Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกา
  • 0 - 5 years’ experience ability analysis
  • Programming VB.Net,ASP.Net Core MVC C#,SQL Server
  • มีค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
  Aksorn Charoentat Act Co., Ltd.'s logo
  พระนคร
  • Financial Model
  • วิเคราะห์งบประมาณ
  • ฺBudgeting
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท :วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการข้อมูล
  • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Software Engineer
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  O Capital Company Limited's banner
  O Capital Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ปริญญาตรี สาขาสถิติ ไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 2 ปีของนักวิเคราะห์ธุรกิจ/วิเคราะห์ระบบ
  • มีประสบการณ์ระบบงาน ด้านสินเชื่อ Non Bank
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : วิทยาการข้อมูล / เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Kasikorn Leasing Co., Ltd.'s banner
  Kasikorn Leasing Co., Ltd.'s logo

  MIS Officer

  Kasikorn Leasing Co., Ltd.
  พญาไท
  • Experience in MIS, Data Management
  • ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
  • Qlik Sense, QlikView
  Pipatanasin Co.,Ltd.'s banner
  Pipatanasin Co.,Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, อสังหาริมทรัพย์
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)'s banner
  Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)'s logo

  Data Analyst/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

  Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)
  บางพลี
  • Data Analyst
  • SQL
  • วิเคราะห์ข้อมูล Business Intelligence
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไทTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • Exp. 1 ปีขึ้นไปในงานการเงิน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารซ่อมบํารุง สำนักงานพระโขนง
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • มีโอกาสในการเติบโตในองค์กรที่ความมั่นคง
  • วัฒนธรรมการทำงานที่ดี พนักงานทุกคนเสมือนครอบครัว
  • มากกว่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล ยังมีถึงคนในครอบครัว
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • รู้หลากหลายธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
  • เป็นพื้นฐานการทำธุรกิจตนเองและต่อยอดสายอาชีพต่างๆ
  • สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับ ป.โท
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีสถิติประยุกต์ บัญชี การเงิน บริหาร
  • FMCG Company
  • โปรแกรม Sql , Power Point , Power BI, Excel
  Purity House Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • งบประมาณ
  • รายงาน
  • ปิดงบการเงิน
  NIRVANA DAII PCL.'s banner
  NIRVANA DAII PCL.'s logo
  บึงกุ่ม
  • Assistant Accounting Manager
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  • จัดทำงบกระแสเงินสด และงบการเงินรวม (Consolidation)
  ธัญบุรี
  • บริหารจัดการการรับ-ส่งสินค้า
  • บริหารจัดการพนักงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย
  • ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  คลองสานTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • จัดอบรมตามหลักสูตรต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานงานได้อย่างดีเยี่ยม, สามารถทำงานอื่นๆตามที่ไ
  • รับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้า และเพื่อนร่วมทีม
  Fame Placement Co., Ltd.'s banner
  Fame Placement Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • Experience in ERP
  • Knowledge of Server/Network system
  • Good career path with with Public Company
  Eminence International Limited's banner
  Eminence International Limited's logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • ร้านขายยาและเวชภัณฑ์
  • ทีมขาย OTC
  • เครื่องมือแพทย์
  Bangkok Union Insurance Public Co., Ltd.'s banner
  Bangkok Union Insurance Public Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • C#,OOP,VB Net ,K2 , Software developer
  • พัฒนา Web Application และ Mobile Application
  • Business and System Analyst
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo

  Sr. Brand Associate (Alcoholic Beverage) - Spirits

  Thai Beverage Public Company Limited
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการตลาด ในกลุ่ม FMCG
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  ถัด ไป