นักวิเคราะห์อาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Equitable Education Fund (EEF)'s banner
  Equitable Education Fund (EEF)'s logo
  พญาไท
  • Senior Business Analyst
  • ระบบสารสนเทศ
  • แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนแม่บท
  PTT Global Chemical Public Company Limited's banner
  PTT Global Chemical Public Company Limited's logo
  ระยอง
  • Bachelor or Master/Computer, Engineering Field
  • At least 3 Years/Information and Communication
  • Rayong Based, attractive salary package
  PTT Global Chemical Public Company Limited's banner
  PTT Global Chemical Public Company Limited's logo
  ระยอง
  • Bachelor or Master/Computer, Engineering Field
  • At least 3 Years/Information and Communication
  • Rayong Based, attractive salary package