นักวิเคราะห์องค์กร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 47 ตำแหน่งงาน
  Meta Corporation Public Company Limited's banner
  Meta Corporation Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวาTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • จัดทำรายงานด้านต่างๆ วิเคราะห์ตัวเลขรวมถึงข้อมูล
  • ศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ Business
  • ใช้ Business Intelligence Tools (BI Tools) ต่างๆ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ให้คำแนะนำในการออกแบบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
  • ดำเนินการจัดการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
  • ติดตามการพัฒนา ศึกษา แนวคิด ระบบเทคโนโลยี ใหม่ๆ
  OpenDurian Co., Ltd.'s banner
  OpenDurian Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทางด้าน HRD 3-5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรม จัดทำ KPIs/OKRs
  • มีความรู้กฎหมายแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ป.โท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ/วิทยาการข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ ฐานข้อมูล
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์เคมี/เคมีเทคนิค/วิศวกรรมเคมี
  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาเชิงธุรกิจได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระโขนง
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ปสก.การใช้งานระบบ POS ในธุรกิจอาหาร&เครื่องดื่ม
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้านการทำ Digital Business
  • มีประสบการณ์ด้านการทำ Online Marketing
  • สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ macroeconony
  • วิเคราะห์ค่าขนส่ง(Freight) Foreign Exchange
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • เศรษฐศาสตร์,บัญชี,บริหาร,วิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ระบบ Ariba (e-Bidding)
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ออกแบบระบบ มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล (SQL server)
  • พัฒนาโปรแกรม JavaScript, Jquery, SQL Server, CSS
  Pacific Pipe Public Company Limited's banner
  Pacific Pipe Public Company Limited's logo
  สาทร
  • วิเคราะห์ ออกแบบ ประสานงาน สื่อสาร ติดตาม งานฝึกอบ
  • งานบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
  • การสื่อสารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  T.N. DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD.'s banner
  T.N. DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD.'s logo
  สาทรTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • Program for fresh graduate 0 - 1 year experience.
  • 3-4 weeks of bootcamp for preparing yourself.
  • Achieve a quantum leap growth in your career.
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • มีความรู้ระบบคุณภาพต่างๆ เช่น GMP,ISO :9001-2019
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาก่อนอย่างน้อย 3 -5 ปี
  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารงานบุคคล
  • 8 ปีขึ้นไป ในงานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร
  • จัดระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนาTHB 55K - 119,999 /เดือน
  • บริหารจัดการทีม
  • ดูแลเกี่ยวกับ cross selling และ outbound call
  • ได้รับโบนัสตามผลงาน
  ถัด ไป