นักวิเคราะห์ระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  FRONTIS's banner
  FRONTIS's logo
  บางคอแหลม
  • Business Analyst ( IT / Technology )
  • Passionate Team in a Boutique Consulting Firm
  • Attractive Compensation & Career Development
  บริษัท ชิปป๊อป จำกัด's banner
  บริษัท ชิปป๊อป จำกัด's logo

  System Analyst/นักวิเคราะห์ระบบ

  บริษัท ชิปป๊อป จำกัด
  ราชเทวี
  • Programming background /understand in DB & coding
  • Strong Analytical and problem - solving skills
  • Dynamic and flexible
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
  • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
  • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT
  EXP System Co., Ltd.'s banner
  EXP System Co., Ltd.'s logo
  บางกอกน้อย
  • Opportunity for growth
  • Opportunity to unleash potential at early stage
  • Performance Monthly Bonus
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Growing business and well known JP IT solution
  • Experience of System analyst +Programming skill
  • Implement system & solution especially for Bank
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่THB 30K - 55K /เดือน
  • ประสบการณ์ 5-7 ปีขึ้นไป
  • ดูแลระบบ Server และ Virtualization
  • Server Network Hardware visualization