นักวิเคราะห์ระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  FRONTIS's banner
  FRONTIS's logo
  บางคอแหลม
  • Business Analyst ( IT / Technology )
  • Passionate Team in a Boutique Consulting Firm
  • Attractive Compensation & Career Development
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Attractive package and welfare
  • 3 - 5 years’ experience in System Analyst
  • Design work scope, documentation, coding guideline
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
  • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
  • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT
  Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ประเมินความต้องการทางธุรกิจ และนำเสนอทางเลือกได้
  • แปลข้อมูลด้านเทคนิค ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
  • ประสานงาน วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญได้
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • System Analyst
  • 2-5 years as a System Analyst
  • Restful API and Microservices