นักวิเคราะห์บัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 34 ตำแหน่งงาน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • มีโอกาสในการเติบโตในองค์กรที่ความมั่นคง
  • วัฒนธรรมการทำงานที่ดี พนักงานทุกคนเสมือนครอบครัว
  • มากกว่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล ยังมีถึงคนในครอบครัว
  บางนา
  • สามารถสื่อสาร และนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
  • โบนัสตามผลงาน, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • รายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ติดตามผลโครงการลงทุน
  • วิเคราะห์ผลประกอบการ ราย BUSINESS UNIT
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • เงินเดือน 30,000 บาท/Incentive 20,000-200,000 บาท
  • สามารถทำงานซื้อขายหุ้น USA เวลา 20.00-05.00 น. ได้
  • สถานที่ทำงานอาคาร Pearl Bangkok ใกล้ BTS อารีย์
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • ดูแลเรื่องการจัดหาเงินทุน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การบัญชีเพื่อการบริหาร /บริหารธุรกิจ
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างประเทศได้
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์/บัญชี/สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
  • ประสบการณ์ในการใช้ Excel, Power BI
  Bangkok Life Assurance PCL.'s banner
  Bangkok Life Assurance PCL.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การเงิน
  • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
  • มีประกาศนียบัตร CFA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • รู้หลากหลายธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
  • เป็นพื้นฐานการทำธุรกิจตนเองและต่อยอดสายอาชีพต่างๆ
  • สามารถต่อยอดการศึกษาในระดับ ป.โท
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • วิเคราะห์การลงทุน การบริหารการเงิน 5 - 10 ปี
  • ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ประเมินคู่ค้า
  Samart Corporation Public Company Limited's banner
  Samart Corporation Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงาน Investor Relations
  • มีความรู้ทางด้านตลาดเงิน ตลาดทุน
  • โบนัสตามผลงาน, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ทุนการศึกษา
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo

  Manager - Senior Manager, Infrastructure Fund

  BBL Asset Management Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
  • ตรวจสอบทรัพย์สิน
  • จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • จัดทำและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวในตลาด ข้อเสนอแนะจากนักลงทุน
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์งบการเงิน และตลาดทุน
  Green Latex Co., Ltd.'s banner
  Green Latex Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • ตรวจสอบดูแลงานด้านบัญชีการเงินและต้นทุน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ต้นทุน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีพื้นฐานในอนุพันธ์ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  ลำพูน
  • ควบคุมงานปิดบัญชีให้ถูกต้อง
  • วิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  • กำกับดูแลงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด's banner
  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด's logo
  บางพลัด
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีการเงินในเวลาที่รวดเร็ว
  • เปิดประสบการณ์การเรียนรุ้ทุกๆด้านแผนกบัญชีการเงิน
  Office Of Insurance Commission's banner
  Office Of Insurance Commission's logo
  จตุจักรTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • Insurance Regulator
  • new jobber or >2 year experiences
  • Government Agencies (หน่วยงานของรัฐ)
  ถัด ไป