นักวิเคราะห์ต้นทุน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดวิเคราะห์ กล้าตัดสินใจ
  • มีความรู้เรื่องยางพาราจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รอบรู้ และมีประสบการณ์งานระดับผู้จัดการโรงงาน
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 30K - 44,999 /เดือน
  • ชอบทำ Lab พัฒนาสินค้าใหม่ที่ทำจากสมุนไพร
  • จบปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
  • มีประสบการณ์สกัด / วิเคราะห์สารสำคัญจากสมุนไพร
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Green Spot Co., Ltd.'s banner
  Green Spot Co., Ltd.'s logo
  ธัญบุรี
  • การออกแบบและเลือกบรรจุภัณฑ์
  • ใช้ภาษาอังกฤษด้วยการพูดและเขียนได้ดี
  • วันทำงาน จันทร์-ศุกร์
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • Previously worked as an Area Manager,Store Manager
  • Minimum 5 years in field Area Manager
  • บริหารงานศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์หรือศูนย์บริการ