นักวิเคราะห์ด้านการเงินและบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • วิเคราะห์การลงทุน การบริหารการเงิน 5 - 10 ปี
  • ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ประเมินคู่ค้า
  Green Latex Co., Ltd.'s banner
  Green Latex Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • ตรวจสอบดูแลงานด้านบัญชีการเงินและต้นทุน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ต้นทุน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง