นักวิเคราะห์การเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Nathalin Group's banner
  Nathalin Group's logo
  บางนา
  • ปริญญาตรีสาขาการบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • 2 ปีขึ้นไปในงานนักลงทุนสัมพันธ์ งานวิเคราะห์งบ
  • สังกัด Prima Marine Public Company Limited (PRM)
  Siemens Healthcare Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • ป.ตรี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย2ปีด้านวิเคราะห์เงินและงบประมาณ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)