นักวิทยาศาสตร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Grand Pharma Co., Ltd.'s banner
  Grand Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางขุนเทียน
  • ปริญญาตรีสาขา เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน: 1-3 ปีด้านฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • สวัสดิการ: ค่าล่วงเวลา เงินพิเศษ ประกันสังคม