นักวิจัย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 จาก 27 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร
  • งานวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • Food processing
  Sino Logistics Corporation Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • มีประสบการณ์ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ 2 - 3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ดี
  • บริหารเวลา, วางแผน, คิดวิเคราะห์, ประสานงานได้ดี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์เลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • การตลาด / การสื่อสารทางการตลาด
  • Product Development Market,Consumer,Competitor
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด