นักพัฒนาระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  SVL Corporation Limited's banner
  SVL Corporation Limited's logo
  บางรัก
  • โบนัส / Incentive (รายไตรมาส)
  • ระบบการทำงานแบบยืดหยุ่น
  • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์, สหกรณ์ออมทรัพย์
  G-Able Company Limited's banner
  G-Able Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • Technical Consultant (IT Solution)
  • New Graduated are also welcome!!!
  • Hybrid Working/Fun Environment
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ความเข้าใจ .NET Framework Architecture
  • ASP.net C# or VB.net, ADO .Net, SQL Server
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • Bachelor Degree Computer science,Computer Software
  • Analytical Thinking and Problem Solving Skill
  • Salary 25k or above, 5 days working
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยว
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 0-2 ปี
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงาน
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวาTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, IT
  • At least 2-5 years experince in Business Analyst
  • Service mind and good interpersonal skill
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถพัฒนา Software ด้วย NodeRed , NodeJS
  • สามารถใช้ Unix/Linux server (Debian distro line)
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
  U Charoenestate Co., Ltd.'s banner
  U Charoenestate Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • มีประสบการณ์ในการคุมทีม หรือเป็นหัวหน้างาน 3-5 ปี
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านพัฒนา Web Application, Database
  • มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ