นักพัฒนาระบบ bi
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ความเข้าใจ .NET Framework Architecture
  • ASP.net C# or VB.net, ADO .Net, SQL Server
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
  • สามารถเขียนโปรแกรม / Python / SQL / IT Structure
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การเบิกค่ารักษาพยาบาล
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านพัฒนา Web Application, Database
  • มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ