• จัดทำรายงานการขาย และ KPI ฝ่ายขาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี การจัดทำรายงานการขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและติดตาม Sales Out
 • ปริญญาตรี /โท สาขา การจัดการ, การตลาด
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในด้านการวางแผนงานขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง

20-Oct-17

 

Applied
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 26 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม
 • หากมีประสบการณ์ ด้าน CSR ไม่น้อยกว่า 2 ปี

20-Oct-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Hardware/Software
 • แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับ User
 • มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ30ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก,เครื่องจักรกล

20-Oct-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช/ปวส สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้

20-Oct-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • ชาย อายุ 20-35 ปี และพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • ปวส.ช่างไฟฟ้า สาขาไฟฟ้า

20-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ก่อสร้าง / โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ทำงานเป็นทีม

19-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การเงิน/การบัญชี
 • มีความละเอียดรอบครอบด้านการตรวจสอบเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

19-Oct-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี อิเล็กทรอนิคส์โทรคมนาคม
 • มีความรู้และทักษะด้านสื่อสารเป็นย่างดี เช่น MPLS
 • มีความรู้และทักษะหรือออกแบบ PCB, POWER SUPPLY

17-Oct-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้ง Server มีความเข้าใจในระบบ DATA BASE
 • มีความรู้ด้าน Network WAN , LAN , ROUTER

17-Oct-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถเขียนแบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ watt hour meter

17-Oct-17

 

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศ ชาย อายุ 18-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ขับขี่รถ 10 ล้อ ,พ่วง มีใบขับขี่ประเภท 2-3
 • มีความรู้เรื่องกฎจราจรบนถนนเป็นอย่างดี

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจและวิศวกรรมโยธา

17-Oct-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขา พาณิชนาวีและโลจิสติกส์
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอรได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. -ปริญญาตรี สาขาการโยธา

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิงอายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขนส่ง 2 ปีขึ้นไป

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • มีประสบการณ์ ในตำแหน่งผู้บังคับบัญชา 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวีชาชีพ เฉพาะเหมืองแร่

17-Oct-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง และระบบไฟฟ้าโรงงาน

17-Oct-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารทั่วไป ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Oct-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ งานด้านจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-17

 

Applied
 • รับผิดชอบฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและฝ่ายจัดส่ง
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตมาก่อน
 • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรและรถจัดส่ง

17-Oct-17

 

Applied
 • เฝ้าติดตามการทำงานของระบบไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ทำงานในฝ่ายผลิตโรงโม่หิน

17-Oct-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานเชื่อมและกลึงโลหะ
 • สามารถเชื่อมและกลึงงานเหล็กได้
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป การศึกษาภาคบังคับ

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถ 10 ล้อ ,พ่วง มีใบขับขี่ประเภท 2-3
 • มีความรู้เรื่องกฎจราจรบนถนนเป็นอย่างดี

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ป.ตรี
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

17-Oct-17

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพรถ ซ่อมบำรุงรักษารถเทรลเลอร์
 • มีประสบการณ์ขับรถเทรลเลอร์หัวลาก
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถ 10 ล้อ ,พ่วง มีใบขับขี่ประเภท 2-3
 • มีความรู้เรื่องกฎจราจรบนถนนเป็นอย่างดี

17-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงโม่หิน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

17-Oct-17

 

Applied
 • วางแผนและจัดส่งตามที่ลูกค้าต้องการและจัดรถ
 • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจขนส่ง 2-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติก

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง-โยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี และประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่รถยนต์

17-Oct-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่องพิมพ์เป็นอย่างดี
 • ดูแลในโรงพิมพ์ เครื่อง ตัด 4 ตัด 11

16-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลงานพิมพ์ รับคำสั่งการผู้จัดการ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่องพิมพ์เป็นอย่างดี
 • อายุระหว่าง 25-45 ปี

16-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพ
 • เข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่องพิมพ์เป็นอย่างดี
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี

16-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่องพิมพ์เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานพิมพ์ทางบริษัทฯ

16-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่องพิมพ์เป็นอย่างดี
 • ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้งานพิมพ์ออกมามีคุณภาพสูง

16-Oct-17

 

Applied
 • ดูแลงานพิมพ์ รับคำสั่งการผู้จัดการ
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครื่องพิมพ์เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน

16-Oct-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล