• ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Warehousing Staff / พนักงานประจำคลังสินค้า

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน , มีความรับผิดชอบสูง
  • หากมีความรู้ด้านเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส,ปริญญาตรี สาขา การตลาด
  • ประสบการณ์ : ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี
  • มีทักษะในการ วิเคราะห์ และ วางแผนการการตลาด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin / HR Officer / พนักงานบุคคล / ธุรการ

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีจิตใจพร้อมให้บริการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Officer / พนักงานขาย

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting and Finance Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เจ้าหน้าที่ IT Support

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ปวส,ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ network และคอมพิวเตอร์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์
  • มีความก้าวหน้าในสายงาน
  • ได้เดินทางต่างประเทศ

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, เครื่องกล, ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  • จัดทำแผนงานบำรุงรักษา งานระบบและอาคารสถานที่

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Warehousing Staff / พนักงานประจำคลังสินค้า

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่า
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน , มีความรับผิดชอบสูง
  • หากมีความรู้ด้านเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

15-Mar-18

 

Applied

Accounting and Finance Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Officer / พนักงานขาย

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เจ้าหน้าที่ IT Support

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ปวส,ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ network และคอมพิวเตอร์

15-Mar-18

 

Applied

Admin / HR Officer / พนักงานบุคคล / ธุรการ

KHAMCHAROEN CEMENT LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ปวส,ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีจิตใจพร้อมให้บริการ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส,ปริญญาตรี สาขา การตลาด
  • ประสบการณ์ : ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี
  • มีทักษะในการ วิเคราะห์ และ วางแผนการการตลาด

15-Mar-18

 

Applied

Draftman

IETL Co., Ltd.

ชลบุรี

  • ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ในงานเขียนแบบ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

15-Mar-18

 

Applied
  • Passion about music event and all kind of event
  • Able to start working immediately
  • Ability to creatively generate interesting

14-Mar-18

 

Applied
  • 4-5 years of experience in developing Front
  • Strong knowledge of PHP framework: Laravel, etc
  • Understanding the fully synchronous behavior

14-Mar-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4-5 ปี
  • 3Dmax / Skethup / Lumion / Illustrator

14-Mar-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอม
  • มีประสบการณ์ ในการออกแบบวิเคราะห์ระบบงาน
  • ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, อุตสาหการ ,ไฟฟ้า, IE
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
  • สรรหาคัดเลือกผู้รับเหมางานโครงการเครื่องกล,ไฟฟ้า

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ ติดตั้งดูแล บำรุงรักษาระบบ Network
  • ติดตั้งดูแลและบำรุงรักษา

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล